Nowy wymiar dokumentacji wdrożeniowej

Kompletuj dokumenty związane z wdrażaniem 3 razy szybciej

Szybsze wypełnianie dokumentów

HelloWorks przyspiesza pracę z dokumentami wdrożeniowymi dzięki funkcji wstępnego wypełniania danych w formularzach oraz wyświetlaniu nowym pracownikom odpowiednich informacji. W efekcie otrzymujemy dynamiczną, zaprojektowaną z myślą o urządzeniach mobilnych aplikację do uzupełniania formularzy, które nowi pracownicy mogą łatwo i szybko wypełnić.

Instacart korzysta z HelloWorks, by usprawnić proces gromadzenia dokumentacji przez wykonawców (dostawców), co pozwala na podwyższenie wskaźnika wypełniania dokumentów z 70% do 96%.

Bezproblemowa integracja

HelloWorks korzysta z otwartego interfejsu API, który upraszcza proces wdrażania. Połącz się więc z usługą HelloWorks bezpośrednio za pomocą interfejsu API i automatycznie przesyłaj wypełnione formularze do działu HR lub na swoje konto Dropbox.


Inteligentne formularze zamiast plików PDF

Zrezygnuj z plików PDF i zapewnij bardziej swobodny przepływ danych. W HelloWorks wprowadzane dane są automatycznie uzupełniane w analogicznych polach formularzy, pytania zadawane w ramach logiki warunkowej są zmieniane w oparciu o wcześniejsze odpowiedzi, a funkcja sprawdzania poprawności danych weryfikuje prawidłowość wprowadzanych informacji.


Rozpoczynanie współpracy z wieloma wykonawcami i pracownikami

Zatrudnianie dużej liczby pracowników i nawiązywanie współpracy z wieloma partnerami jest oczywiście trudne, ale nie musi takie być. Witaj w nowym wspaniałym świecie cyfrowego HR.

W tym poradniku znajdziesz informacje na temat:

  • Cztery znaki, że Twoja firma jest gotowa na automatyzację procesów HR
  • Zwrot z inwestycji w cyfrowe procesy wdrażania HR
  • Trzy pomysły na rozwijanie najważniejszych procesów HR takich jak zatrudnianie pracowników lub nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami

HelloWorks umożliwiło klientom Instacart łatwy proces wdrożenia. Cały proces potrzebny do rozpoczęcia zakupów można obecnie w całości ukończyć z poziomu jednej aplikacji. Nie byłoby to możliwe bez HelloWorks.”

Ryan Black, członek kadry zarządzającej ds. prawnych, Instacart

Obejrzyj nasz film o wdrażaniu HelloWorks

Solutions | Use Cases | HR
Nowy wymiar dokumentacji wdrożeniowej
Kompletuj dokumenty związane z wdrażaniem 3 razy szybciej
Skontaktuj się z zespołem ds. sprzedaży
Ikona strzałki

Szybsze wypełnianie dokumentów
Help candidates complete onboarding paperwork up to 3X faster and improve offer letter completion rate by up to 26% with easy signing from anywhere, on any device.
Bezproblemowa integracja
Templatize your frequently used HR documents or use one of HelloSign’s prebuilt templates to update and send documents for signature in a snap.
Inteligentne formularze zamiast plików PDF
Automatic reminders prompt recipients who are yet to complete and sign documents, so you don’t have to chase them.

The biggest benefit of using HelloSign is reducing the time-to-hire. Most of our offers get signed within 24 hours, and that includes getting it signed by the CEO. The process is so seamless that we don’t hear much from the other end. It just works – and works well.”

Matt Greenburg
Head of Talent, ZeroCater

Simplify everything from “offer accepted” to day 1

Make it easy for candidates to say yes and for new employees to onboard. With HelloSign’s flexible API, you can even embed eSignatures directly into your website or app to create a single digital workflow that’s customized to your brand’s fonts, colors, and logos.
HelloSign’s experience can be customized to match the colors and feel of the app it’s embedded in.
Auto-fill fields being dragged into a document which will self populate with the information of the recipient.

Save time with automation

Automate repetitive manual tasks like sending follow-up emails, preparing offer letters, and moving contact details between applications, so you can avoid human errors and focus on the human side of HR.

Rest assured everything is secure and compliant

HelloSign uses 2FA, 256-bit AES, and TLS encryption to keep every document secure and confidential. Plus, compliance with SOC 2 Type II, HIPPA and more, means you can rest assured knowing your most sensitive HR documents are compliant with global security standards.
An audit trail, a signed document and an encrypted folder.
Klienci

Integracje

Zasoby

Keep your team ahead of the curve

HR Automation: How to Achieve Employee
& Contractor Onboarding at Scale
Zatrudnianie dużej liczby pracowników i nawiązywanie współpracy z wieloma partnerami jest oczywiście trudne, ale nie musi takie być. Witaj w nowym wspaniałym świecie cyfrowego HR.
Get it now
7 essential HR tools for remote work
Make remote onboarding and employee management a whole lot easier with a plethora of digital tools.
Get it now
The HR Automation Toolkit: Essential Tools for a Well-oiled HR Stack in 2021
In 2020 we saw a drastic change in the way HR teams manage their workflows. Discover the technologies at the top of the list for modern HR teams.
Get it now