Uprawnienia

Bezpieczeństwo i prywatność danych klienta to najwyższy priorytet w HelloSign

Zasadnicze znaczenie ma możliwość kontrolowania, kto może wykonywać określone zadania w systemie. Różne role wiążą się z różnymi prawami dostępu, zarówno w odniesieniu do HelloSign API, jak i do produktu dla użytkownika końcowego. Przykładowo, administratorzy kontrolują ustawienia dla całego zespołu, dane rozliczeniowe i role pozostałych członków zespołu.

  • Bezpieczeństwo oparte na rolach – system umożliwiający określenie różnych poziomów uprawnień dla poszczególnych członków zespołu, od uprawnień administratora po członków uprawnionych jedynie do przeglądania szablonów i wysyłania próśb o podpis
  • Indywidualne kody dostępu podpisujących – mogą być przydzielane każdej osobie proszonej o podpis; stanowi to dodatkową warstwę zabezpieczeń