Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa

Widzisz coś – zgłoś to.

W HelloSign traktujemy naruszenia bezpieczeństwa bardzo poważnie, a Ty jesteś naszym najważniejszym zasobem w zakresie bezpieczeństwa informacji.  Zgłaszanie potencjalnych naruszeń lub podejrzeń to najlepsza ochrona przed cyberprzestępczością, w tym oszustwami.

Zgłaszanie problemu z prywatnością

W HelloSign uważamy, że Twoje dane należą do Ciebie i stawiamy sobie za cel ochronę ich prywatności. Nasza polityka prywatności jasno określa sposób, w jaki obchodzimy się z Twoimi informacjami i jak je chronimy. Co roku niezależni audytorzy zewnętrzni badają nasze procedury kontrolne w obszarze prywatności oraz przedstawiają swoje sprawozdania i opinie, które my następnie możemy udostępnić Tobie.


Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie obaw dotyczących prywatności, wyślij wiadomość na adres privacy@hellosign.com

Zgłaszanie potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa

Jeśli chcesz poinformować HelloSign o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa, prześlij zwięzłe zgłoszenie jako załącznik w wiadomości e-mail skierowanej do Zespołu ds. Bezpieczeństwa HelloSign, na adres abuse@hellosign.com. Zespół ds. Bezpieczeństwa przeanalizuje zgłoszenie i skontaktuje się z Tobą w celu omówienia szczegółów.

Zgłaszanie spamu

Jeśli otworzysz wiadomość e-mail mającą na celu wyłudzenie danych (phishing), czekają Cię kłopoty

Jeśli masz wrażenie, że przysłano Ci fałszywą wiadomość e-mail, która tylko wygląda, jakby pochodziła z HelloSign, prześlij ją jako załącznik na adres abuse@hellosign.com, a następnie usuń.

Po czym można poznać fałszywe wiadomości e-mail i strony internetowe:

1. Fałszywe łącza

  • Unikaj fałszywych łączy – dostęp do dokumentów uzyskuj wyłącznie logując się na stronach https://www.hellosign.com lub https://www.helloworks.com.
  • W wiadomościach e-mail zawsze najpierw najedź kursorem na łącze zanim na nie klikniesz.  Na pasku stanu wiadomości e-mail wyświetlony zostanie adres, do którego prowadzi łącze. Wszystkie łącza z Hellosign prowadzą do stron hellosign.com, hellofax.com lub helloworks.com

2. Fałszywy adres nadawcy wiadomości e-mail

  • Fałszywe wiadomości e-mail mogą zawierać spreparowany adres e-mail w polu „Od”. Zawartość tego pola łatwo jest modyfikować. Jeśli nie rozpoznajesz nadawcy wiadomości e-mail z HelloSign, skontaktuj się z nadawcą, aby zweryfikować autentyczność tej wiadomości.

3. Załączniki

  • Przesyłane przez HelloSign wiadomości z prośbą o podpisanie dokumentu nigdy nie zawierają załączników żadnego rodzaju. NIGDY nie otwieraj ani nie klikaj na załączniki w wiadomości e-mail zawierającej prośbę o podpis.
  • Dopiero po złożeniu podpisu przez wszystkie strony, HelloSign przesyła wiadomość e-mail z dokumentem w formacie PDF.  NIE przesyłamy żadnych innych rodzajów załączników.

4. Fałszywe ponaglenia

  • Na naszej platformie nie stosujemy koncepcji pilności. Dlatego też pilne prośby nie są autentyczne.

5. Błędy ortograficzne i gramatyczne

  • W fałszywych wiadomościach e-mail często występują błędy ortograficzne i gramatyczne, brakuje w nich poszczególnych słów, a także bywają nie do końca logiczne.

6. Niebezpieczne strony internetowe

  • Zapewniamy dostęp wyłącznie z zastosowaniem protokołu https.

7. Wyskakujące okienka

  • W naszych powiadomieniach e-mail nie używamy wyskakujących okienek.