Szyfrowanie

Bezpieczeństwo i prywatność danych klienta to najwyższy priorytet w HelloSign

W HelloSign każdy z Twoich dokumentów przechowywany jest za zaporą sieciową i uwierzytelniany względem sesji użytkownika każdorazowo, gdy wpływa prośba o dany dokument. W całej komunikacji używa się szyfrowania TSL (Transport Layer Security). Przechowywane dane są szyfrowane 256-bitowym kluczem AES.

Ponadto każdy dokument szyfrowany jest z wykorzystaniem niepowtarzalnego klucza. Jako dodatkowe zabezpieczenie, każdy klucz jest szyfrowany z wykorzystaniem regularnie zmienianego klucza głównego. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś obejdzie zabezpieczenia fizyczne i uzyska dostęp do dysku twardego, nie będzie w stanie odszyfrować Twoich danych.

  • W HelloSign przechowywane dane są szyfrowane 256-bitowym kluczem AES
  • Do podpisania jakiegokolwiek przesyłanego dokumentu, całość komunikacji szyfruje się metodą TLS
  • Wszystkie kopie zapasowe są szyfrowane
  • Włączony jest mechanizm HSTS (HTTP Strict Transport Security)
  • HelloSign wykorzystuje dwa poziomy szyfrowania dokumentów – każdy dokument szyfrowany jest z wykorzystaniem niepowtarzalnego klucza (klucz szyfrujący dokumentu, klucz DEK), a następnie taki klucz DEK jest szyfrowany z wykorzystaniem regularnie zmienianego klucza głównego