Ścieżki kontrolne

Bezpieczeństwo i prywatność danych klienta to najwyższy priorytet w HelloSign

Kiedy wysyłasz prośbę o podpis, każdy podpis jest zamieszczany na dokumencie i dołączany do takiego dokumentu. HelloSign dodaje do wypełnionego dokumentu stronę ze ścieżką kontrolną. Ścieżka kontrolna zawiera globalnie unikatowy identyfikator (GUID), wskazujący, za pomocą którego adresu e-mail i kiedy podpisano dokument. Taki wpis zawiera skrót dokumentu PDF, którego używa się w celu ustalenia, czy poddano go modyfikacjom lub manipulacjom.

Nieedytowalna ścieżka kontrolna gwarantuje, że każde działanie, któremu poddawane są Twoje dokumenty, jest starannie śledzone i opatrzone sygnaturą czasową, co zapewnia niepodważalny dowód dostępu, przeglądania i podpisania.

Poniżej znajduje się wykaz wszystkich zdarzeń uwzględnianych w ścieżce kontrolnej w HelloSign:

 • Dokument wysłano
 • ​​‍Dokument przeglądano
 • ​​‍Dokument podpisano
 • ​​‍Odmówiono podpisu
 • ​​‍Zaktualizowano nazwisko/adres e-mail podpisującego
 • ​​‍Przesłano załącznik
 • ​​Aktywowano podpisywanie osobiste
 • ​​‍Uwierzytelniono kod dostępu podpisującego
 • ​​Zaakceptowano zgodę dotyczącą dokumentacji i podpisu elektronicznego
 • ​​Oddelegowano prośbę o podpis
 • ​​Wypełniono prośbę o podpis
 • ​​Kontynuowano wypełnioną prośbę o podpis