Ścieżki kontrolne

Bezpieczeństwo i prywatność danych klienta to najwyższy priorytet w HelloSign

Kiedy wysyłasz prośbę o podpis, każdy podpis jest zamieszczany na dokumencie i dołączany do takiego dokumentu. HelloSign dodaje do wypełnionego dokumentu stronę ze ścieżką kontrolną. Ścieżka kontrolna zawiera globalnie unikatowy identyfikator (GUID), wskazujący, za pomocą którego adresu e-mail i kiedy podpisano dokument. Taki wpis zawiera skrót dokumentu PDF, którego używa się w celu ustalenia, czy poddano go modyfikacjom lub manipulacjom.

Nieedytowalna ścieżka kontrolna gwarantuje, że każde działanie, któremu poddawane są Twoje dokumenty, jest starannie śledzone i opatrzone sygnaturą czasową, co zapewnia niepodważalny dowód dostępu, przeglądania i podpisania.

Poniżej znajduje się wykaz wszystkich zdarzeń uwzględnianych w ścieżce kontrolnej w HelloSign:

  • Dokument wysłano
  • ​​‍Dokument przeglądano
  • ​​‍Dokument podpisano
  • ​​‍Odmówiono podpisu
  • ​​‍Zaktualizowano nazwisko/adres e-mail podpisującego
  • ​​‍Przesłano załącznik
  • ​​Aktywowano podpisywanie osobiste
  • ​​‍Uwierzytelniono kod dostępu podpisującego
  • ​​Zaakceptowano zgodę dotyczącą dokumentacji i podpisu elektronicznego
  • ​​Oddelegowano prośbę o podpis
  • ​​Wypełniono prośbę o podpis
  • ​​Kontynuowano wypełnioną prośbę o podpis