Ilustracja przedstawiająca kłódkę i klucz z podpisanym dokumentem w tle

Centrum zaufania HelloSign

Bezpieczeństwo i prywatność
danych klienta to najwyższy priorytet w HelloSign

Ilustracja przedstawiająca tarczę z sylwetką kobiety wewnątrz i znacznikiem wyboru w lewym górnym rogu

Bezpieczeństwo

HelloSign services are designed with a secure, distributed infrastructure with multiple layers of protection. Have a look at our Status page to see the latest from a platform availability perspective. We work to ensure the protection of your data and empower our customers with automation tools that provide control and visibility. Our robust information security program is designed to assess risks and build a culture of security at HelloSign.

Ilustracja przedstawiająca okienko z kodem programistycznym i znacznikiem wyboru u góry

Zgodność

W HelloSign uważamy, że przestrzeganie standardów to skuteczny sposób potwierdzenia, że usługa jest godna zaufania. Stosujemy się do norm i uregulowań, takich jak SOC 2. Co roku niezależni audytorzy zewnętrzni badają nasze procedury kontrolne oraz przedstawiają sprawozdania i opinie, które my na żądanie możemy udostępnić Tobie.

Duży okrąg z sylwetką kobiety i znacznikiem wyboru wskazującym na mniejszy okrąg z sylwetką osoby i znakiem X w prawym górnym rogu

Prywatność

W HelloSign uważamy, że Twoje dane należą do Ciebie i stawiamy sobie za cel ochronę ich prywatności. Nasza polityka prywatności jasno określa sposób, w jaki obchodzimy się z Twoimi informacjami i jak je chronimy. Co roku niezależni audytorzy zewnętrzni badają nasze procedury kontrolne w obszarze prywatności oraz przedstawiają swoje sprawozdania i opinie, które my następnie możemy udostępnić Tobie.

Ilustracja przedstawiająca rozwinięty dokument ze znacznikiem wyboru i znakiem certyfikacji

eIDAS

Rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS), które przyjęto w dniu 23 lipca 2014 r., a weszło w życie w dniu 1 lipca 2016 r., ustanawia ramy prawne dla przedsiębiorstw, obywateli i organów publicznych, zapewniające bezpieczeństwo dostępu do usług i prowadzenia transakcji cyfrowych we wszystkich państwach członkowskich UE.