Ilustracja przedstawiająca kłódkę i klucz z podpisanym dokumentem w tle

Centrum zaufania HelloSign

Bezpieczeństwo i prywatność
danych klienta to najwyższy priorytet w HelloSign

Ilustracja przedstawiająca tarczę z sylwetką kobiety wewnątrz i znacznikiem wyboru w lewym górnym rogu

Bezpieczeństwo

Usługi HelloSign zostały zaprojektowane na bazie bezpiecznej, rozproszonej infrastruktury, która obejmuje wiele warstw zabezpieczeń. Odwiedź naszą stronę stanu, aby uzyskać najnowsze informacje o dostępności platformy. Dokładamy starań, aby zapewnić ochronę danych naszych klientów i dostarczyć im narzędzia do automatyzacji, które gwarantują kontrolę i widoczność. Nasz solidny program bezpieczeństwa informacji ma na celu ocenę zagrożeń oraz budowę kultury bezpieczeństwa w HelloSign.

Ilustracja przedstawiająca okienko z kodem programistycznym i znacznikiem wyboru u góry

Zgodność

W HelloSign uważamy, że przestrzeganie standardów to skuteczny sposób potwierdzenia, że usługa jest godna zaufania. Stosujemy się do norm i uregulowań, takich jak SOC 2. Co roku niezależni audytorzy zewnętrzni badają nasze procedury kontrolne oraz przedstawiają sprawozdania i opinie, które my na żądanie możemy udostępnić Tobie.

Duży okrąg z sylwetką kobiety i znacznikiem wyboru wskazującym na mniejszy okrąg z sylwetką osoby i znakiem X w prawym górnym rogu

Prywatność

W HelloSign uważamy, że Twoje dane należą do Ciebie i stawiamy sobie za cel ochronę ich prywatności. Nasza polityka prywatności jasno określa sposób, w jaki obchodzimy się z Twoimi informacjami i jak je chronimy. Co roku niezależni audytorzy zewnętrzni badają nasze procedury kontrolne w obszarze prywatności oraz przedstawiają swoje sprawozdania i opinie, które my następnie możemy udostępnić Tobie.

Ilustracja przedstawiająca rozwinięty dokument ze znacznikiem wyboru i znakiem certyfikacji

eIDAS

Rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS), które przyjęto w dniu 23 lipca 2014 r., a weszło w życie w dniu 1 lipca 2016 r., ustanawia ramy prawne dla przedsiębiorstw, obywateli i organów publicznych, zapewniające bezpieczeństwo dostępu do usług i prowadzenia transakcji cyfrowych we wszystkich państwach członkowskich UE.