Do more with your documents by combining storage and eSignatures in Dropbox

Send, sign, and store your documents—all in one seamless Dropbox workflow. Try Dropbox Professional + HelloSign Essentials for up to 20% off vs purchasing each separately.
Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny
Checkout at dropbox.com
A highlighted form fill box within a digital contract that indicated where a esignature should be added
Create and share documents
Do more with your documents and agreements in your intuitive Dropbox workspace. Create, organize, and share files securely from anywhere.
Request unlimited eSignatures
Without ever leaving Dropbox, request unlimited legally-binding signatures on client-facing documents such as contracts, agreements, and proposals.
Organize and protect your documents
Say goodbye to hunting through email or desktop folders. Automatically save signed files back into Dropbox folders and stay organized.
Storage and eSignatures, together in Dropbox
Wszystko w jednym miejscu

Your favorite tools in one place

With one integrated workflow for organizing, storing, and signing documents, you’ll never need to switch applications. Access 3 TB of storage and unlimited eSignature requests, all from your Dropbox account
Dowiedz się więcej
Ikona strzałki w prawo
A folder labeled “Vendor Files” that contains several different blue file folder icons, a PDF doc, and a Keynote file
Dostosowywanie i usprawnianie

Serve your clients faster

Create, organize, and sign documents such as NDAs, SOWs, and proposals in minutes. Your storage and eSign tools—including mobile offline folders, Dropbox Transfer, and eSignature templates—allow you to execute client deliverables from anywhere.
Dowiedz się więcej
Ikona strzałki w prawo
Użytkownik wybierający opcję Udostępnij w menu Użyj szablonu w formularzu amerykańskiej deklaracji podatkowej 1099-MISC
Data protection

Security without sacrifices

Store and sign agreements quickly without sacrificing safety. Cutting-edge security measures from Dropbox—such as document encryption, audit trails, and password-protected file sharing—safeguard your most important documents so you can get back to growing your business.
Dowiedz się więcej
Ikona strzałki w prawo
A user setting the permissions level on a Freelance Agreements folder, which includes a requirement for a password and an expiration date on the link to the file
eSign and store your documents

Dropbox Professional + eSign

31,58 USD
24,99 USD
/ month, billed yearly
Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny
Ikona strzałki w prawo
Check out at dropbox.com
1 użytkownik
Send, sign and store unlimited eSignature documents directly in Dropbox
Nieograniczona liczba próśb o podpis
Bundle highlights
Ikona znacznika wyboru
Everything in Essentials
Ikona znacznika wyboru
3 TB of secure storage
Ikona znacznika wyboru
Send files up to 100 GB of files with Dropbox Transfer
Ikona znacznika wyboru
Mobile offline folders and remote account wipe
Ikona znacznika wyboru
Oznaczanie dokumentów znakiem wodnym
Ikona znacznika wyboru
Priority email and live chat support
Ikona znacznika wyboru
Recover changed or deleted files in your Dropbox account within 180 days
CoSi logo

Dzięki HelloSign i Dropbox nasza firma zaoszczędziła niesamowitą ilość czasu. Udało nam się zwolnić setki godzin przeznaczane wcześniej na zarządzanie plikami i dokumentami, więc możemy szybciej kończyć projekty twórcze”.

Zobacz studium przypadku
Matt Seigel,
prezes Collier.Simon

Często zadawane pytania

What are the terms of the Dropbox Professional + eSign trial?
Ikona szewronu

When you signed up for a Dropbox free trial, you received an email from no-reply@dropbox.com with the terms of the subscription, including the length of the trial. If you don’t see it in your inbox, check your spam folder. You can also find the terms of the trial on the billing page of your account settings.

If you cancel your free trial before it ends, you won’t be charged for the plan. When you cancel the free trial:

  • Your account will be downgraded to a free Dropbox Basic plan. If you signed up with a credit card, your account will be downgraded at the end of the trial period. If you signed up with PayPal, your account will be downgraded immediately.
  • You’ll retain access to all of your files and folders, as well as any content that has been shared with you.
  • Your account will be limited to the 2 GB storage quota of Dropbox Basic. If you exceed that limit, your account will stop syncing to your devices.
  • You’ll be able to recover deleted files and restore earlier versions of files for 30 days.
Jak uzyskać dostęp do kont Dropbox i HelloSign?
Ikona szewronu

Aby uzyskać dostęp do swojego konta Dropbox, użyj tego samego adresu e-mail i hasła, które podano podczas dokonywania zakupu.


Możesz wysyłać pliki do podpisu lub samodzielnie je podpisywać bez wychodzenia z Dropbox, korzystając z integracji Dropbox i HelloSign.


Aby uzyskać dostęp do swojego konta HelloSign, zaloguj się na stronie hellosign.com, wpisując ten sam adres e-mail i hasło, których używasz na dropbox.com.

Where can I find more information about Dropbox Professional + eSign?
Ikona szewronu

To learn more, check out this Dropbox Professional + eSign plan page for comprehensive details about features and what’s included in your plan.


To learn more about Dropbox Professional, check out this page.


To learn more about HelloSign Essentials, check out this page.

Nadal potrzebuję pomocy. Gdzie mogę ją uzyskać?
Ikona szewronu

Dropbox Professional + eSign customers can get help from the Dropbox help center, the HelloSign help center, Quick Start Guides, community, chat support, and by email.

Get Dropbox Professional + Hellosign Essentials.
Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny
Ikona strzałki w prawo
Check out at dropbox.com