HelloWorks: taryfy i cennik

Wybierz taryfę HelloWorks odpowiednią do Twoich potrzeb

HelloWorks to inteligentne formularze, mapowanie danych i bezpieczeństwo Twojej dokumentacji cyfrowej.
Bezpłatne
Od
0 USD
miesięcznie
Poznaj nasze funkcje za darmo
Wprowadzenie
Essentials
Przez ograniczony czas od
Od
50 USD
20 USD
miesięcznie
Rozliczenie w systemie rocznym na kwotę 240 USD
Wprowadzenie
Standard
Od
100 USD
miesięcznie
Rozliczenie w systemie rocznym na kwotę 1200 USD
Wprowadzenie

Podstawowe funkcje

Ikona przedstawiająca znak minusa w koleIkona przedstawiająca znak plusa w kole
Liczba transakcji (na miesiąc)
Ikona szewronu
Za transakcję uznaje się każdorazową wysyłkę formularza lub przepływu pracy do jednego lub większej liczby uczestników.
Do 50
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Od 50
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Od 50
Ikona znacznika wyboru
Standard
Liczba użytkowników (na zespół)
Ikona szewronu
Dodaj członków zespołu, aby tworzyć, wysyłać lub przeglądać formularze.
Bez ograniczeń
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Bez ograniczeń
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Bez ograniczeń
Ikona znacznika wyboru
Standard
Liczba formularzy (na zespół)
Ikona szewronu
Wszystkie formularze można wykorzystywać wielokrotnie i dostosowywać za pomocą dynamicznej zawartości.
Bez ograniczeń
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Bez ograniczeń
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Bez ograniczeń
Ikona znacznika wyboru
Standard
Portal HelloWorks
Ikona szewronu
Twórz, obsługuj i wysyłaj formularze bez kodowania.
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
HelloWorks API
Ikona szewronu
Wszystkie konta mają dostęp do rozbudowanego API HelloWorks. Zapewniamy wsparcie dla trybów „Test“ oraz „Live“.
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
Możliwe do udostępnienia linki
Ikona szewronu
Każda osoba, która otrzyma unikalny link, będzie mogła wypełnić Twój formularz.
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
Wstępne uzupełnianie danych (pola scalane)
Ikona szewronu
Skorzystaj z opcji wstępnego uzupełniania, aby zapewnić poprawność danych i uniknąć zbędnych powtórzeń.
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
Szablony formularzy
Ikona szewronu
Szablony umożliwiają zespołom tworzenie wzorów formularzy, które można potem dostosowywać według potrzeb.
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
Mapowanie formularzy do formatu PDF
Ikona szewronu
Dane z każdego formularza stworzonego z myślą o urządzeniach mobilnych możesz przenieść w odpowiednim układzie do istniejącego dokumentu PDF.
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard

Komponenty formularzy

Ikona przedstawiająca znak minusa w koleIkona przedstawiająca znak plusa w kole
Załączniki
Ikona szewronu
Zezwalaj na przesyłanie plików do formularzy.
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
Obliczenia
Ikona szewronu
Twórz formuły z wykorzystaniem wartości wprowadzonych w formularzach.
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
Logika warunkowa
Ikona szewronu
Wyświetlaj pola do wypełnienia warunkowo w zależności od poprzednich odpowiedzi.
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard

Automatyka

Ikona przedstawiająca znak minusa w koleIkona przedstawiająca znak plusa w kole
Automatyczna konwersja (skanowanie stron)
Ikona szewronu
Automatycznie konwertuj formularze z plików PDF na układ dostosowany do urządzeń mobilnych.
10 na zespół
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Od 10 miesięcznie
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Od 100 miesięcznie
Ikona znacznika wyboru
Standard
Podstawowy branding
Ikona szewronu
Dostosuj wygląd formularzy zespołu – wklej logo i użyj podstawowego koloru Twojej marki.
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
Wyślij masowo
Ikona szewronu
Uprość wysyłanie formularzy do dużych grup uczestników.
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
Zestaw formularzy w jednym przepływie pracy
Ikona szewronu
Automatyzuj procesy swojego zespołu, grupując wiele formularzy w jeden przepływ pracy.
Ikona znacznika wyboru
Standard
Formularze warunkowe
Ikona szewronu
Twórz złożone przepływy pracy, dołączając kolejne formularze dynamicznie w zależności od wprowadzonych danych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z działem sprzedaży
Ikona znacznika wyboru
Standard

Administracja

Ikona przedstawiająca znak minusa w koleIkona przedstawiająca znak plusa w kole
Pobieranie danych w formacie CSV
Ikona szewronu
Pobierz dane z wypełnionych formularzy w formacie CSV, aby przenieść je do innych systemów.
Ikona znacznika wyboru
Standard
Role członków zespołu
Ikona szewronu
Przydziel każdemu członkowi zespołu odpowiednie uprawnienia.
Ikona znacznika wyboru
Standard

Dostosowanie

Ikona przedstawiająca znak minusa w koleIkona przedstawiająca znak plusa w kole
Branding dopasowany do transakcji
Ikona szewronu
Skorzystaj z naszego API, aby przy każdej transakcji zastosować odpowiedni branding.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z działem sprzedaży
Ikona znacznika wyboru
Standard
Formularze osadzone (delegowanie uwierzytelniania)
Ikona szewronu
Osadzaj formularze w swojej aplikacji.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z działem sprzedaży
Ikona znacznika wyboru
Standard
Uwierzytelnianie przez SMS
Ikona szewronu
Zapewnij użytkownikom formularza opcję uwierzytelniania przez SMS.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z działem sprzedaży
Ikona znacznika wyboru
Standard

Certyfikaty

Ikona przedstawiająca znak minusa w koleIkona przedstawiająca znak plusa w kole
Ustawa HIPAA
Ikona szewronu
HelloWorks może być zgodne z HIPAA przy podpisanej umowie BAA (wymagana jest minimalna wartość umowy).
Ikona znacznika wyboru
Standard
ISO 27001
Ikona szewronu
Usługa HelloWorks posiada certyfikat ISO 27001 i podejmuje działania w celu zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji.
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
SOC 2 typu II
Ikona szewronu
Usługa HelloWorks jest zgodna z SOC 2 typu II.
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard
Amerykańska ustawa ESIGN z 2000 r.
Ikona szewronu
Podpisy elektroniczne HelloWorks są prawnie wiążące na mocy amerykańskiej ustawy ESIGN z 2000 roku.
Ikona znacznika wyboru
Bezpłatne
Ikona znacznika wyboru
Essentials
Ikona znacznika wyboru
Standard

Zoptymalizuj formularze i zwiększ wskaźniki wypełniania dokumentów

Zarejestruj się bezpłatnie
Ikona strzałki