Dropbox Sign | Features | Qualified Electronic Signatures

Qualified Electronic Signatures from Dropbox Sign

Meet the most secure form of eSignatures under eIDAS with Qualified Electronic Signatures (QES) from Dropbox Sign.
Wizualizacja produktu przedstawiająca czarnoskórą kobietę oraz mężczyznę podczas wideorozmowy mającej na celu weryfikację tożsamości do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Krok 1

Przygotuj i wyślij

Jako klient HelloSign przygotowujesz i wysyłasz prośby o kwalifikowane podpisy elektroniczne tak jak zwykle, z jednym dodatkowym krokiem. Dodając osoby podpisujące, wybierz opcję „Włącz kwalifikowany podpis elektroniczny”. Spowoduje to dodanie wymagań dotyczących kwalifikowanych podpisów elektronicznych do Twojej prośby i będzie wymagało od podpisującego przejścia procesu weryfikacji tożsamości, który odbywa się przy wykorzystaniu usług naszego partnera IDnow.
Wizualizacja produktu przedstawiająca proces przygotowywania i wysyłania dokumentu w HelloSign. Na formularzu widoczne są pola na podpis strony otrzymującej i strony ujawniającej.
Krok 2

Osoba podpisująca sprawdza dokument

Wybrana przez Ciebie osoba podpisująca otrzyma wiadomość e-mail od HelloSign wymagającą uwierzytelnienia do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po kliknięciu „Sprawdź i podpisz”, podpisujący zostanie przekierowany do HelloSign, gdzie będzie mógł sprawdzić dokument i wypełnić wymagane pola. Po ich wypełnieniu podpisujący musi kliknąć „Ukończ przy użyciu IDnow”, gdzie zostanie przekierowany w celu weryfikacji.
Wizualizacja produktu HelloSign, w której podpisujący sprawdza gotowy do podpisania dokument.
Krok 3

Weryfikacja tożsamości

Podpisujący nie opuszcza strony podpisywania w HelloSign. Otworzy się nowe okno, które przekieruje podpisującego do IDnow w celu weryfikacji tożsamości. To właśnie etap weryfikacji tożsamości jest głównym powodem, dla którego kwalifikowany podpis elektroniczny jest równie wiążący prawnie jak podpis złożony osobiście. W tym przypadku zaufany agent IDnow przeprowadzi rozmowę wideo z podpisującym, aby potwierdzić jego tożsamość.
Wizualizacja produktu przedstawiająca białoskórego mężczyznę oraz kobietę pochodzenia azjatyckiego podczas wideorozmowy mającej na celu weryfikację tożsamości do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Krok 4

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Po pomyślnej weryfikacji podpisujący potwierdzi swój podpis za pomocą wiadomości SMS. Następnie nasz zaufany dostawca usług (TSP) „Namirial” (znajdujący się na zaufanej liście UE) wygeneruje i zastosuje cyfrowy certyfikat odnoszący się do złożonego podpisu. Natomiast Ty, jako nadawca, podpisaną kopię otrzymasz mailem. Możesz już świętować!
Wizualizacja produktu przedstawiająca dokument podpisany za pomocą funkcji kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis jest wyświetlany jako certyfikacja z podpisem Justina Andersona i datą.
Logo IDnow
Bezpieczeństwo
IDnow to niemiecka firma, która ustanowiła najwyższy standard internetowej weryfikacji tożsamości.
Logo G2 Europe
Zaufanie
HelloSign to firma uznawana za jednego z najbardziej zaufanych dostawców podpisów elektronicznych w Europie.
Logo eIDAS
Kwestie prawne
Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, kwalifikowany podpis elektroniczny złożony za pomocą HelloSign jest równie wiążący prawnie jak tradycyjny podpis złożony na papierze.
Zdigitalizuj swoje umowy za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych składanych za pomocą HelloSign