Strona głównaZaufanieWarunki

Zasady dopuszczalnego użytkowania

W związku z użytkowaniem jakiejkolwiek Usługi, witryny internetowej lub systemu HelloSign (zbiorczo „Platforma HelloSign”), nie wolno Ci:

 • zamieszczać ani przesyłać obraźliwych wiadomości, zniesławiających, oczerniających, fałszywych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń, mowy nienawiści bądź komunikatów podżegających do przemocy lub grożących nią;
 • przesyłać spamu, listów łańcuszkowych lub niezamówionych wiadomości (w tym wiadomości e-mail);
 • podawać się za inną osobę, w sposób niezgodny z prawdą informować o swoich powiązaniach z inną osobą lub innym podmiotem, dopuszczać się oszustw lub ukrywać bądź starać się ukrywać swoją tożsamość;
 • uzyskiwać dostępu do którejkolwiek niedozwolonej części Platformy HelloSign;
 • zakłócać normalnego funkcjonowania, integralności lub działania Platformy HelloSign;
 • przesyłać lub wysyłać nieprawidłowych danych, wirusów, robaków, szkodliwych kodów, złośliwego oprogramowania lub innych programów;
 • dekodować lub odszyfrowywać przesyłanych danych, obchodzić jakichkolwiek ograniczeń dostępu, uwierzytelniania lub kopiowania bądź inaczej dążyć do naruszenia bezpieczeństwa Platformy HelloSign (w tym konta innego użytkownika);
 • podejmować prób badania, skanowania lub testowania luk w zabezpieczeniach którejkolwiek części Platformy HelloSign bez należytego upoważnienia;
 • podejmować prób modyfikowania lub nieuprawnionego użytkowania bądź uzyskania nieuprawnionego dostępu do kont, witryn internetowych, systemów, sprzętu lub danych innego użytkownika;
 • gromadzić ani pozyskiwać żadnych danych umożliwiających identyfikację osób, w tym nazw kont, z konta innego użytkownika;
 • wykorzystywać Usługi HelloSign ani żadnych innych części Platformy HelloSign w sposób naruszający jakiekolwiek właściwe przepisy ustawowe lub wykonawcze, w tym przepisy dotyczące prywatności w odpowiednich jurysdykcjach; ani
 • przesyłać, wykorzystywać ani wysyłać żadnych treści, danych czy materiałów naruszających właściwe przepisy ustawowe lub wykonawcze.

Bez ograniczenia innych dostępnych mu środków naprawczych, HelloSign może według własnego uznania zawiesić lub wyłączyć dostęp do Platformy HelloSign ze względu na naruszenia niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania, aby uchronić inne strony przed szkodami lub aby chronić swoje bezpieczeństwo, dostępność bądź integralność. Terminy, których nie zdefiniowano w niniejszych Warunkach dopuszczalnego użytkowania mają znaczenia przypisane im w odpowiedniej umowie zawartej między Tobą a HelloSign.